Веселина Сариева - създател и куратор на контекст

Определям заниманията си като създаване и куриране на контекст и в тази широка концепция обхващам разнообразните си работни дейности и роли в областта на изкуството, културата и градското развитие. Интересува ме правенето на пространства и места за среща като физическо и абстрактно понятие. В настоящия сайт е дадена тясна селекция на мои кураторски проекти и артистични визии. Информация за други мои проекти ще намерите на Sarieva/Hub и в личния ми профил на OpenArtFiels.bg